O klube / História turistiky

Klub slovenských turistov Beskyd Svidník KSTHistória turistiky

80 rokov organizovanej turistiky vo Svidníku

Počiatky cieľavedomého organizovania turistiky v našich krajoch siahajú do druhej polovice minulého storočia, keď v Rakúsko - Uhorsku vznikajú turistické spolky. Na Slovensku vznikli vo Vysokých Tatrách, Spišskej Štiavnici, Modre a ďalších mestách. Štátoprávnymi zmenami a utvorením Československej republiky v roku 1918 tieto spolky zanikli a starostlivosť o turistiku prevzal Klub československých turistov (KČSTT) s organizáciou turistických žúp a odborov v mestách a na vidieku.

Takto vznikol v roku 1927 vo Vyšnom Svidníku Klub československých turistov, ktorý patril do Prešovskej sekcie so sídlom v Prešove. V roku 1927 bol založený vo Vyšnom Svidníku Klub československých turistov (KČST). Zakladateľmi Klubu boli najpravdepodobnejšie úradníci, ktorí pracovali na úradoch vo Vyšnom Svidníku. V dostupnej dokumentácii sú uvedené mená pána Jaroslava Sulmy, ktorý pracoval ako pisár u JUDr. Jaseňáka - sudca vo Svidníku, ďalej pán Jozef Trgina - prednosta berného úradu. V ročenke KČST, vydanej z príležitosti 50-tého výročia organizovanej turistiky na území Československa v roku 1937, sa dozvedáme, že Klub turistov vo Vyšnom Svidníku evidoval 71 dospelých členov a 5 dorastencov. Tento klub mal v svojej správe tri turistické útulne. Jedna bola pod Čiernou horou, v severnom úbočí svahu nad Jurovou Voľou. Základy tejto útulne sa zachovali do týchto dní. Druhá bola vo Svidníckom sedle, ktoré dnes poznáme pod názvom Dukliansky priesmyk, najnižšom sedlo v celom karpatskom oblúku. Miesto útulne nie je známe. Tretia, najmenšia útulňa bola v Príkrej, miesto umiestnenia taktiež nie je známe. Podľa dostupných zdrojov útulňa pod Čiernou horou bola rozobratá koncom štyridsiatich rokov na stavebné účely.

Existujúce materiály k danej téme:

Klub slovenských turistov Beskyd Svidník KST">Aktuality

Žiadne aktuality

Klub slovenských turistov Beskyd Svidník KSTRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec